کد فعالسازی

با توجه به اینکه شرکت همراه سرویس خاورمیانه تنها ارائه دهنده خدمات تلفن همراه می‌باشد، برای دریافت کد فعالسازی با شرکت فروشنده تلفن‌ همراه خود تماس بگیرید. شرکت همراه سرویس خاورمیانه مسئولیتی در این زمینه ندارد.